KALİTE POLİTİKAMIZ

Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

Kuruluşumuz;

Hammadde tedariğinden sofraya kadar doğru ölçüm ve denetim mekanizması ile lezzet, besin değeri ve gıda güvenliğini koruyarak, müşteri memnuniyeti odaklı, tüketicisini ve tedarikçisini bilinçlendirme misyonu üstlenmiş, ulusal mevzuatlar, uluslararası standartlar ve diğer tüm şartların uygulandığını,

Kalite yönetimini ilke edinen tedarikçi firmalarla uzun dönemli, uygun maliyetli anlaşmalar yaparak, hammadde kalitesini yüksek tutarak standardize ettiğimizi,

Müşteri memnuniyetini etkileyen faktörleri tanımlayıp ölçerek sistemimizin performans analizi için her türlü çabayı göstereceğimizi,

Mevcut yasaların, yönetmeliklerin ve standartların gereklerini tam olarak karşılamak için her türlü çabayı göstereceğimizi,

Değişen piyasa koşulları doğrultusunda sektörün gereklerini yerine getirmek amacıyla son teknolojiyi de yakından takip ederek, kalite yönetim sisteminde sürekli gelişim sağlamayı,

Ürün çeşitliliğini artırarak yeni pazarlar oluşturmayı ve bu doğrultuda lider konuma gelmeyi hedeflediğimizi,

Çalışanların kişisel becerilerini daha üst düzeylere taşımak için eğitimler düzenleyip toplam kaliteye daha etkin katılımlarını sağlayarak, ekip olma ruhunu geliştirdiğimizi,

İnsan sağlığına verdiğimiz önem ile iş sağlığı ve güvenliğini her işin önünde tutarak, çalışanlarına güvenli bir iş ortamı sağlamakta; iş kazalarını, yaralanma ve meslek hastalıklarını önlemeyi amaç edindiğimizi,

Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,

Gıda güvenliği yönetim sistemleri ve kalite yönetimi için zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesi ve operasyonel ön gereksinim programları ile ortadan kaldırılmasını,

İç ve dış taraflar ile etkin iletişim kurmaya önem verdiğimizi,

 

Kaynaklarımızı bu sistemlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için kullanacağımızı taahhüt ederiz.

Bilal TOKTAY

Genel Müdür

 

Günlük 10 yemek siparişinin altında olan firmalara hizmet veremiyoruz.