GIDA GÜVENLİK SİSTEMİMİZ

Üretim Basamaklarımızdaki Gıda Güvenliği Zinciri

Gıda üretimimizde, siz değerli müşterilerimizin sağlığını, doğrudan ilgilendiren en önemli faktörün, gıda güvenliği olduğu bilincinden yola çıkarak, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin, satın alma aşamasından, sunuma kadar olan tüm basamakların her biri için öngördüğü, tüm talimat, plan, faaliyet, prosedür ve dokümantasyon sistemleri, büyük bir titizlikle uygulanarak, sistem işleyişi, periyodik olarak doğrulanmaktadır.

Üretim aşamalarımızın her biri için, % 100 gıda güvenliğinin sağlanması bakımından dikkate alınan faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Kaliteli ve sağlıklı bir üretim için, kaliteli ürün gerektiği anlayışıyla hareket edilerek, üretimde kullanılmak üzere alınan tüm gıda maddelerinin, Türk Gıda Kodeksi ve Türk Gıda Mevzuatı standartlarına uygun, TSE, ISO belgeli ürünler olmasına özen gösterilmekte, meyve ve sebzeler ise, günlük olarak, taze bir şekilde, sebze halinden tedarik edilmektedir.

Kullanılacak olan gıda maddeleri, türlerine göre uygun depo şartlarında, gerekli sıcaklık, rutubet ve muhafaza koşullarına dikkat edilerek, düzenli bir stok sirkülasyonu ile kontrol altında tutulmaktadır.

 

Firmamız tarafından, özel olarak oluşturulmuş olan, yemek terkipleri gramaj tablosu doğrultusunda, üretim aşamasında kullanılacak olan gıda maddeleri, üretilecek yemek sayısı oranında hesaplanarak gramajlandırılmaktadır. Bu sayede, yemeklerimizin kalite faktörlerini standardize edilmektedir.

 

Hazırlık aşamasına gelen gıda maddeleri, türlerine göre ayrı bölümlere alınarak, tahıl grubunda ayıklama, et grubunda sıyırma, meyve ve sebzelerde de klorlama işlemleri, titizlikle uygulanmaktadır.

 

Bu safhada gıda maddeleri, kullanılacak yemeğin özelliğine göre, hijyen ve sanitasyon kuralları çerçevesinde işlenerek, pişirme bölümüne sevk edilmektedir.

 

Bu aşamaya kadar, oluşması muhtemel tüm mikrobiyolojik bulaşmaların bertaraf edilebileceği son aşama olan pişirme aşaması, HACCP sisteminin öngördüğü prensipler çerçevesinde, en önemli kritik kontrol noktası ( CCP ) olması sebebiyle, bu aşamada gıda güvenliği açısından, kritik limitler de dikkate alınarak, yemeklerimizin lezzet faktörünün yanında, gıda güvenliği de sağlanmaktadır.

 

Pişen yemekler, Gıda Mühendisi tarafından, tat, görünüş ve yemek çeşidine göre diğer kalite kriterleri kontrol edilerek, sunuma uygun olup olmadığına karar verilir. Ayrıca bu aşamada, yemeklerden numuneler alınarak, düzenli bir periyotta laboratuar analizleri yaptırılır. Yemeğin etkileri sonucunda oluşabilecek problemlerde de, 72 saat süre ile muhafaza edilen yemek numunelerinden, o güne ait olan yemek numunesi, analiz için laboratuvara gönderilerek, sorunun çözüm kaynağına ulaşılır.

 

Pişirme aşamasından sonra, oluşabilecek riskleri bertaraf edici bir basamak olmaması sebebiyle, gerekli hijyen ve sanitasyon koşullarına titizlikle dikkat edilmektedir. Gıda Mühendisi tarafından onaylanarak, dinlendirme bölümüne alınan yemekler, lezzet ve kalite faktörlerinin tamamlanması amacıyla, çeşitlerine göre gerekli ortam şartlarında ve belirli sürelerde dinlendirilirler.

 

Dinlendirilmiş olan yemekler, sevk edilecek birimlerin yemek sayılarına göre, homojen ve dengeli bir şekilde porsiyonlanarak, hijyenik şartlarda muhafaza altına alınmaktadır.

 

Uygun kaplarda porsiyonlanan yemekler, sevkiyat aşamasında ısı kaybına uğramaması ve güvenli bir şekilde yerine ulaştırılabilmesi için, 4 saat boyunca sabit ısı koruma özelliklerine sahip “thermobox” lara koyularak, sevkiyat araçlarıyla, ilgili birimlere sevk edilir.

 

Uygun kaplarda porsiyonlanan yemekler, sevkiyat aşamasında ısı kaybına uğramaması ve güvenli bir şekilde yerine ulaştırılabilmesi için, 4 saat boyunca sabit ısı koruma özelliklerine sahip “thermobox” lara koyularak, sevkiyat araçlarıyla, ilgili birimlere sevk edilir.

Günlük 10 yemek siparişinin altında olan firmalara hizmet veremiyoruz.